Virkestoffregister


Virkestoff: Sebelipase alfa


ATC-koder: A16A B14

Legemidler som inneholder dette virkestoffet:

Kanuma «Alexion» kons. til inf.