Virkestoffregister


Virkestoff: Rituksimab


ATC-koder: L01X C02

Legemidler som inneholder dette virkestoffet:

MabThera «Roche» inj., kons. til inf.

Rixathon «Sandoz» kons. til inf.