Virkestoffregister


Virkestoff: Regadenoson


ATC-koder: C01E B21

Legemidler som inneholder dette virkestoffet:

Rapiscan «GE Healthcare» inj.