Substansregister

Substans: Polatuzumabvedotin


ATC-koder: L01X C37


Preparater som inneholder denne substansen:

Polivy «Roche» pulv. til kons. til inf.