Virkestoffregister


Virkestoff: Plerixafor


ATC-koder: L03A X16

Legemidler som inneholder dette virkestoffet:

Mozobil «Genzyme» inj.