Virkestoffregister


Virkestoff: Pitolisant


ATC-koder: N07X X11

Legemidler som inneholder dette virkestoffet:

Wakix «Bioprojet Pharma» tabl.