Virkestoffregister


Virkestoff: Parafin, flytende


ATC-koder: S01X A20

Legemidler som inneholder dette virkestoffet:

Simplex «Actavis» øyesalve