Substansregister

Substans: Panitumumab


ATC-koder: L01X C08


Preparater som inneholder denne substansen:

Vectibix «Amgen» kons. til inf.