Virkestoffregister


Virkestoff: Nivolumab


ATC-koder: L01X C17

Legemidler som inneholder dette virkestoffet:

Opdivo «Bristol-Myers Squibb» kons. til inf.