Virkestoffregister


Virkestoff: Natriumpantotenat


ATC-koder: B05X C-

Legemidler som inneholder dette virkestoffet:

Soluvit «Fresenius Kabi» pulv. til inf.