Virkestoffregister


Virkestoff: Mitotan


ATC-koder: L01X X23

Legemidler som inneholder dette virkestoffet:

Lysodren «HRA Pharma Rare Diseases» tabl.