Substansregister

Substans: Milrinon


ATC-koder: C01C E02


Preparater som inneholder denne substansen:

Milnocor «Macure Pharma» inj./inf.