Substansregister

Substans: Levosimendan


ATC-koder: C01C X08


Preparater som inneholder denne substansen:

Simdax «Orion» kons. til inf.