Virkestoffregister


Virkestoff: Levometadon


ATC-koder: N07B C05

Legemidler som inneholder dette virkestoffet:

Levopidon «dne pharma» mikst.