Substansregister

Substans: Levofloksacin


ATC-koder: J01M A12


Preparater som inneholder denne substansen:

Quinsair «Chiesi Farmaceutici» inhal.væske