Substansregister

Substans: Lenalidomid


ATC-koder: L04A X04


Preparater som inneholder denne substansen:

Revlimid «Celgene» kaps.