Virkestoffregister


Virkestoff: Koagulasjonsfaktor VIIa


ATC-koder: B02B D08

Legemidler som inneholder dette virkestoffet:

NovoSeven «Novo Nordisk» pulv. og væske til inj.