Virkestoffregister


Virkestoff: Klormetin


ATC-koder: L01A A05

Legemidler som inneholder dette virkestoffet:

Ledaga «Helsinn Birex Pharmaceuticals» gel