Virkestoffregister


Virkestoff: Klavulansyre


ATC-koder: J01C R02

Legemidler som inneholder dette virkestoffet:

Augmentin «GlaxoSmithKline» pulv. til mikst., tabl.