Substansregister

Substans: Insulin glulisin


ATC-koder: A10A B06


Preparater som inneholder denne substansen:

Apidra «sanofi-aventis» inj.