Substansregister

Substans: Ingenolmebutat


ATC-koder: D06B X02


Preparater som inneholder denne substansen:

Picato «2care4» gel
Picato «LEO» gel
Picato «Orifarm» gel