Virkestoffregister


Virkestoff: Immunglobulin mot respiratorisk syncytialvirus


ATC-koder: J06B B16

Legemidler som inneholder dette virkestoffet:

Synagis «AbbVie» inj.