Virkestoffregister


Virkestoff: Ibritumomabtiuksetan (90Y)


ATC-koder: V10X X02

Legemidler som inneholder dette virkestoffet:

Zevalin «Ceft Biopharma» preparasjonssett til radioaktive legemidler