Virkestoffregister


Virkestoff: Hydroksyetylstivelse


ATC-koder: B05A A07

Legemidler som inneholder dette virkestoffet:

Voluven «Fresenius Kabi» inf.