Virkestoffregister


Virkestoff: Ganciklovir


ATC-koder: J05A B06

Legemidler som inneholder dette virkestoffet:

Cymevene «Cheplapharm» pulv. til kons. til inf.