Virkestoffregister


Virkestoff: Fomepizol


ATC-koder: V03A B34

Legemidler som inneholder dette virkestoffet:

Fomepizole «SERB» kons. til inf.