Substansregister

Substans: Follitropin delta


ATC-koder: G03G A10


Preparater som inneholder denne substansen:

Rekovelle «Ferring Pharmaceuticals A/S» inj.