Virkestoffregister


Virkestoff: Fentolaminmesilat


ATC-koder: G04B E30

Legemidler som inneholder dette virkestoffet:

Invicorp «Evolan Pharma» inj.