Virkestoffregister


Virkestoff: Eksenatid


ATC-koder: A10B J01

Legemidler som inneholder dette virkestoffet:

Bydureon «AstraZeneca» pulv. og væske til depotinj.

Byetta «AstraZeneca» inj.