Virkestoffregister


Virkestoff: Durvalumab


ATC-koder: L01X C28

Legemidler som inneholder dette virkestoffet:

Imfinzi «AstraZeneca» kons. til inf.