Virkestoffregister


Virkestoff: Dronedaron


ATC-koder: C01B D07

Legemidler som inneholder dette virkestoffet:

Dronedaron Aristo «Aristo Pharma» tabl.

Multaq «Orifarm» tabl.

Multaq «sanofi-aventis» tabl.