Virkestoffregister


Virkestoff: Dibotermin alfa


ATC-koder: M05B C01

Legemidler som inneholder dette virkestoffet:

InductOs «Medtronic BioPharma» pulv., væske og matrisk til implantasjon