Virkestoffregister


Virkestoff: Dapoksetin


ATC-koder: G04B X14

Legemidler som inneholder dette virkestoffet:

Priligy «Berlin-Chemie» tabl.