Virkestoffregister


Virkestoff: Dabigatraneteksilat


ATC-koder: B01A E07

Legemidler som inneholder dette virkestoffet:

Pradaxa «Boehringer Ingelheim» kaps.