Virkestoffregister


Virkestoff: Brekspiprazol


ATC-koder: N05A X16

Legemidler som inneholder dette virkestoffet:

Rxulti «Otsuka Pharmaceutical» tabl.