Virkestoffregister


Virkestoff: Bortezomib


ATC-koder: L01X X32

Legemidler som inneholder dette virkestoffet:

Bortezomib Accord «Accord» pulv. til inj.

Velcade «Janssen» pulv. til inj.