Substansregister

Substans: Blinatumomab


ATC-koder: L01X C19


Preparater som inneholder denne substansen:

Blincyto «Amgen» pulv. til kons. og væske til inf.