Substansregister

Substans: Beksaroten


ATC-koder: L01X X25


Preparater som inneholder denne substansen:

Targretin «Eisai» kaps.