Virkestoffregister


Virkestoff: Ataluren


ATC-koder: M09A X03

Legemidler som inneholder dette virkestoffet:

Translarna «PTC Therapeutics» gran. til mikst.