Virkestoffregister


Virkestoff: Apraklonidin


ATC-koder: S01E A03

Legemidler som inneholder dette virkestoffet:

Iopidine «Novartis» øyedråper