Virkestoffregister


Virkestoff: Aflibercept


ATC-koder: S01L A05

Legemidler som inneholder dette virkestoffet:

Eylea «Bayer AG» inj.