Virkestoffregister


Virkestoff: Abirateron


ATC-koder: L02B X03

Legemidler som inneholder dette virkestoffet:

Zytiga «Janssen» tabl.