Styret

Styreleder Øyvind Kongstun Arnesen
Daglig leder/CEO Ultimovacs AS
E-post: oeyvind.arnesen@ultimovacs.com

Styremedlem Leidulv Solnør
Fastlege Heiaklinikken, Lierskogen
E-post: solnoer@online.no

Styremedlem Kari Struksnes
Nordic Cluster Head and Regulatory Head Norway at GlaxoSmithKline AS
E-post: kari.x.struksnes@gsk.com

Styremedlem Nils Skjæveland
Account Manager Jinarc, Otsuka Pharma Scandinavia AB
E-post: nils.skjaeveland@otsuka.no

Styremedlem Sigrun Halvorsen
Professor II Institutt for klinisk medisin, avdelingsleder hjertemedisinsk avdeling OUS Ullevål
E-post: sigrun.h@online.no