Giotrif, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
20 mg28 stk. (endose)
174935
SPC H-resept
-
varenr. 174935C
30 mg28 stk. (endose)
122471
SPC H-resept
-
varenr. 122471C
40 mg28 stk. (endose)
571285
SPC H-resept
-
varenr. 571285C
50 mg28 stk. (endose)
073682
SPC H-resept
-
varenr. 073682C