Gefitinib Mylan

Mylan


Gefitinib Mylan, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
250 mg30 stk. (blister)
077120
SPC H-resept
Byttegruppe
varenr. 077120C