Risperidon Sandoz

Sandoz

Antipsykotikum.

ATC-nr.: N05A X08

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 N05A X08
Risperidon
 
PNEC: 5,8 μg/liter
Salgsvekt: 5,485459 kg
Miljørisiko: Bruk av risperidon gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Risperidon har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Risperidon er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 04.07.2017) er utarbeidet av Janssen.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

TABLETTER, filmdrasjerte 0,5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg og 4 mg: Hver tablett inneh.: Risperidon 0,5 mg, resp. 1 mg, 2 mg, 3 mg og 4 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Alle styrker: Titandioksid (E 171). 0,5 mg: Rødt jernoksid (E 172). 2 mg: Gult og rødt jernoksid (E 172). 3 mg: Kinolingult aluminiumlake (E 104). 4 mg: Indigokarmin aluminiumlake (E 132), kinolingult aluminiumlake (E 104).


Indikasjoner

0,5 mg: Behandling av alvorlige atferdsforstyrrelser assosiert med aggresjon, impulsivitet og selvskading diagnostisert iht. DSM-IV-kriterier hos barn (≥5 år), ungdom og voksne med mental retardasjon. Det anbefales at preparatet forskrives av spesialister på barnenevrologi og barne- og ungdomspsykiatri eller av leger som har erfaring med behandling av atferdsforstyrrelser hos barn og ungdom, og forstyrrelser hos pasienter med mental retardasjon. 1 mg, 2 mg, 3 mg og 4 mg: Akutte og kronisk schizofrene psykoser og psykotiske tilstander. Langtidsbehandling for å forebygge tilbakefall ved kronisk schizofreni. Moderat til alvorlig mani hos pasienter med bipolar lidelse. Preparatet har ikke vist seg å forebygge tilbakevendende maniske og depressive episoder.

Dosering

Se SPC.
Administrering: Kan tas med eller uten mat. Svelges med et glass vann. Kan deles (delestrek).

Komplett Felleskatalogtekst

For utfyllende informasjon, se Felleskatalogtekst for

Risperdal «Janssen»


Sist endret: 05.05.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

1 mg, 2 mg, 3 mg og 4 mg: 27.02.2020

0,5 mg: 24.07.2018


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Risperidon Sandoz, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
0,5 mg20 stk. (blister)
100901
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
66,80 (trinnpris 66,80)C
1 mg20 stk. (blister)
503477
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
83,90 (trinnpris 83,90)C
60 stk. (blister)
071410
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
122,40 (trinnpris 122,40)C
2 mg60 stk. (blister)
060044
SPC_ICONBlå resept
-
190,60 (trinnpris 190,60)C
3 mg60 stk. (blister)
096075
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
276,80 (trinnpris 276,80)C
4 mg60 stk. (blister)
579502
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
344,90 (trinnpris 344,90)C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

antipsykotikum (antipsykotika, nevroleptikum, nevroleptika): Legemiddel mot psykoser. I psykiatrien brukes benevnelsen antipsykotika synonymt med nevroleptika eller psykoleptika.

bipolar lidelse (bipolar forstyrrelse, manisk-depressiv lidelse, bipolar sykdom): Bipolar eller manisk-depressiv lidelse er preget av tilbakevendende vekslende perioder med mani og depresjon. Symptomer på mani er økt stemningsleie, redusert søvnbehov og hyperaktivitet. Ved alvorlig mani, kan pasienten også bli aggressiv. Symptomer på depresjon er nedstemthet og tretthet. Mellom sykdomsperiodene er pasienten nesten symptomfri.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

schizofreni: Schizofreni er kjennetegnet ved vesentlige forstyrrelser av tenkning, oppfattelse og følelsesliv som vanskeliggjør samvær med andre, og evnen til å fungere i arbeidsmarkedet. Sykdommens årsak er ukjent, men arv har en stor betydning.