Pasientorganisasjoner

Blærekreftforeningen

Klokkersvingen 20

1362 Hosle

Telefon: 47 48 96 00

E-post: blaerekreftforeningen@gmail.com

www.blaerekreft.no