Trimbow

Chiesi Farmaceutici

PAKNINGSVEDLEGG:


Varenummer (utvid)  

Film

Trimbow inhalasjonsaerosol

Instruksjonsfilm som viser bruk av Trimbow inhalasjonsaerosol.

24.10.2017

AeroChamber/AeroChamber Plus

Instruksjonsfilm for bruk av AeroChamber inhalasjonskammer sammen med inhalasjonsaerosol.

18.10.2016

AeroChamber Flow-Vu

Instruksjonsfilm for bruk av AeroChamber Flow-Vu uten maske.

25.11.2016

AeroChamber Flow-Vu med maske til voksne

Instruksjonsfilm for bruk av AeroChamber Flow-Vu med maske til voksne

25.11.2016

LÆR MER: