Natpar

Shire

PAKNINGSVEDLEGG:


Varenummer (utvid)  

Film

Natpar sylinderampulle og Natpar injeksjonspenn

Instruksjonsfilm for klargjøring og bruk av Natpar sylinderampulle sammen med Natpar injeksjonspenn for flergangsbruk.

21.03.2018

LÆR MER: