Duodopa

AbbVie

Opplæringsmateriell og veiledning ved bruk

PAKNINGSVEDLEGG:


Varenummer (utvid)  

Film

Duodopa instruksjonsveiledning

Instruksjonsfilm som viser bruk av pumpe.

26.11.2019

LÆR MER: